Startsida

Jali Experience - Den lilla föreningen med de stora utmaningarna!

Svenska

English

Jali Experience - För byars utveckling på den gambiska landsbygden

 

Jali Experience är en svensk ideell förening, ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden. Föreningens ändamål är att genom samarbete direkt med byars invånare bygga strukturer för utveckling mot självförsörjning. Hälso- och utbildningsfrågor ges en central roll liksom demokrati- och rättighetsfrågor. Genom förmedling av material, kunskaper, pengar och volontärt arbete på plats har vi bidragit till en sådan utveckling för byn Karantaba och kringliggande byar i Mansa Konko distriktet, Kiang West provinsen i Gambia. Deras organisation heter Wanja Development Organisation. Vi har samarbetat med Karantaba och Wanja sedan hösten 2008.

Karantabaprojektet har givits stöd från Forum Syd för ett treårigt projekt åren 2011-2013. Genom eget ideellt arbete arbetade vi ihop en egeninsats på tio procent. Vi kommer nu att söka bidrag i betydligt mindre omfattning, dock inte från Forum Syd

Jali Experience har ett fyrtiotal medlemmar i Sverige, Wanja Development Organisation har cirka 1000 medlemmar i Gambia. Tillsammans bygger vi på lösningar för en bättre vardag med viktiga hälsoinsatser, förbättringar i skolan, förbättrade arbetsvillkor för kvinnorna. Vidare görs stora informationsinsatser för miljön. Filmvisning om hälsa, miljö- och rättighetsfrågor och rent underhållande filmer leder till viktiga diskussioner. Fredagsfilmen, varje fredag kväll kl 20, samlar så gott som alltid mellan 500 och 600 personer på torget mitt i byn. De efterföljande diskussionerna och inte minst glädjen över att fått film till byn har blivit en succée.

Bygg- och konstruktionsgruppen arbetar med allt från markarbeten till snickeri, målning och mattläggning. I flera byggnader har de tidigare jordgolven numer plastmatta på nya betonggolv. Gruppen har inhägnat såväl skolgården som kvinnornas odlingar.

Datarum och bibliotek. Ett datarum med fyra datorer togs i bruk hösten 2012, cirka fyra timmar per dag finns elektricitet till datorerna via solfångare. Skolbiblioteket växer långsamt men dock. Jali Experience tar tacksamt emot begagnade böcker för skolbiblioteket.

Våra insatser för skolan har bidragit till att Karantaba Basic School hösten 2012 även fått en gymnasielinje. Inom kort kommer också ett utbildningscenter för trä- och metallarbete, ett skillcenter, att tas i bruk. Det finns bra med verktyg och utrustning som vi samlat genom åren, men långt ifrån allt som moderna verktyg och maskiner. Jali Experience tar tacksamt emot elverktyg som sågar och hyvlar, skruvdragare med mera.

 

Nu, i början av 2014, står projektet inför nya utmaningar. I och med att skolan utvecklats som den gjort och fått gymnasielinje och datarum så vill vi vara med att sponsra gymnasieförberedande kurser i engelska och matematik samt att bidra till att elever som går ut skolan får utbildning i internet på en speciell internetutbildning på 10 veckor. Dessa insatser har vi redan startat med egna medel under 2013 och hoppas att få stöd för detta under 2014 och 2015. Vi hoppas också kunna öppna en cykelverkstad och att kunna avlöna en lärare för undervisning i data. Allt vi nu vill satsa på är kopplat till barnen, deras hälsa och utbildning. Frukt och grönsaker ska nu kunna fraktas till marknader med omsättning. Vi är på god väg med detta sedan den Merzedesbuss som började tas i bruk i maj 2013 nu flitigt används för sådana transporter. Bussen var 2013 års lyft för Karantabaprojektet.

 

Senaste nytt

Om resan till Gambia med Vision For All

Läs mer...

Nyheter
Galleri

Bilder

 

Vi har lagt upp ett bildgalleri där det så småningom kommer att bli en massa album med bilder.

 

Till Galleriet...

 

 

© Jali Experience 2014